18 Ocak 2019 Cuma
Üyelik
Sayaçlar
5.866.344 ziyaret.
80 aktif ziyaretçi.
Şerafettin DAĞYILDIZI

KOSGEB HERKESE KUCAK AÇTIKosgeb tanımına girmeyerek üvey evlat muamelesi gören hizmet ve ticaret sektörü(bakkal,market,nakliyeci,mobilya satış,beyaz eşya satış,restaurant,otel vs.)artık kobi (küçük orta büyük işletme)statüsünü kazandı.

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkındaki Kanunda değişiklik yapan tasarı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, yasalaştı.

Yasaya göre, kanunun başlığında yer alan ''sanayi'' ibaresi, ''işletmeleri'' şeklinde değiştirilecek. Kuruluşun adı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı olacak, kısa adı yine KOSGEB olarak kullanılacak. 

Yasayla KOSGEB'in hedef kitlesi, imalat sanayi dışındaki küçük ve orta ölçekli işletmeleri ve girişimcileri de kapsayacak şekilde genişletilecek. Bir iş fikrine dayalı olarak kendi işini kurmak isteyen gerçek kişiler ''girişimci'' olarak tanımlanacak.

KOSGEB'in vereceği hizmetler ve desteklerden yararlanacak işletmelere ilişkin sektörel ve bölgesel öncelikler, günün ekonomik ve sosyal şartlarına göre Bakanlar Kurulunca belirlenecek. 

Yasa, KOSGEB ile hukuki ihtilafı nedeniyle desteklerden yararlanamayan işletmelere de kolaylık getiriyor.

Kullandırılan desteklerden, uygunsuzluğu tespit edilerek ihtilaflı hale gelen veya haklarında dava açılan işletmelerin, ana parayı yıl sonuna kadar bir kerede ödemesi, mahkeme masrafları ve vekalet ücretlerini karşılaması kaydıyla, bir kereye mahsus olmak üzere, faiz alacaklarından vazgeçilecek. Böylece, işletmeler KOSGEB desteklerinden herhangi bir işleme gerek kalmaksızın yararlanmaya devam edecek. 

İşletmelerin ve girişimcilerin yatırım, üretim, ihracat, istihdam, teknoloji geliştirme, pazarlama ve diğer konularda ihtiyaç duydukları ürün ve hizmetleri temin edebilmeleri ile sermaye piyasalarına açılabilmeleri için gerekli geri ödemeli veya geri ödemesiz destekleri sağlama, işletmelerin ve girişimcilerin kamu, özel ve katılım bankaları ile diğer finans kuruluşlarından uygun koşullarda nakdi veya gayri nakdi kredi temin edebilmeleri için faiz, komisyon ve diğer masraflarına geri ödemeli veya ödemesiz destekler sağlama da Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının görevleri arasında olacak.

KOSGEB, girişimcilik kültürünün ve ortamının geliştirilmesi, yaygınlaştırılması için gerekli önlemleri alacak, bu kapsamda girişimleri, girişimcileri destekleyecek.

İşletmeler arası işbirliğini geliştirme, yerli veya yabancı sermaye katkısıyla gerçekleştirilecek ortak yatırımların oluşturulmasını, yaygınlaştırılmasını destekleme, yatırım ortamının iyileştirilmesi için gerekli önlemleri alma, destekleri sağlama da KOSGEB'in görevleri arasında yer alacak.

Kısa sürede yayınlanması beklenen yönetmeliklerle detayları şekillenecek olan desteklerin ilçemizde bulunan kobiler içinde önemi çok büyük.

Daha öncesinde kosgeb kredilerinden yaralanamayarak hayıflanan hizmet ve ticaret sektöründe faaliyet gösteren işletmelere ise sıcak para sıkıntısının had safhada olduğu bu günlerde krediyi kullanabilmek bir nebzede olsa nefes aldıracak,

Kosgeb desteklerinin bankalar vasıtasıyla alınan krediler ve Kosgeb'in hibe destekleri olarak ikiye ayırabiliriz .Ayrıca işletmelerimizin kredi kullanımında bankalara karşı teminat sunma konusunda sıkıntıları var.Kredi Garanti Fonu'nun çoğu işletmeci tarafından iyi algılanamadığı bir gerçek "Kredi Garanti Fonu'nun(KGF)ne olduğunu çok iyi araştırmalı ve öğrenmeliyiz. KGF'nin yüzde 51 hissedarı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, yüzde 48 hissedarı da Kosgeb'tir. Kar amacı gütmeyen bu kuruluş, kredi alacak işletme ve kobilere kefil olmak için kurulmuştur.

Temennimiz bu kredilerin kullanılması esnasında titiz olunması ve tüketim,otomotiv ve konut alımından ziyade işletme sermayesine katkı sağlayabilmesi.   Ayrıca; ürkekliğe gerek yok işletmeler olarak aktif pasif düzgün bir bilanço, biraz bileşim, biraz yönetişim, biraz da cesaret gerekiyor.DİĞER MAKALELER
Misafir MİKROFON
KANDİLLER Prof Dr. Seyit Mehmet ŞEN
Misafir MİKROFON
CANIM GEREDE - Erol ÖZDEMİR
Yunus Baki KOÇAK
Asker Salavatlama
Ferhat ÇETİNOĞLU
Milli Mücadele
Misafir MİKROFON
ÖMRÜMDE BİR GEREDE
Dr.Cihan AVAROĞLU
KARDEŞ REKABETİ İLE BAŞA ÇIKMAK
Kazım ÜNLÜOL
Tasarruf
 
www.gerede.net
Gerede Hakkında Herşey
Bu sitede yayınlanan haber, metin, bilgi, yazı ve resimler izin almadan yayınlanamaz. gerede.net hiçbir kişi, kurum veya siyasi görüşün sitesi değildir. Amacımız Gerede ilçemizi tanıtmak ve Geredelileri kaynaştırmaktır.
E-Posta :  haberlesme@gerede.net