18 Ocak 2019 Cuma
Üyelik
Sayaçlar
5.866.286 ziyaret.
126 aktif ziyaretçi.
Şerafettin DAĞYILDIZI

K BELGELERİTekrar uzatılmazsa K belgelerini almayan ticari taşıma yapan veya kendi malını kendi aracıyla taşıyan taşıt sahiplerini zor günler bekliyor. 
Bilindiği  gibi Ulaştırma Bakanlığı 25 Şubat 2004 Tarih ve 25384 Sayılı Resmi Gazete'de  yayımlanan yönetmelik ve bu yönetmelikte değişiklik yapan 09 Eylül 2005 Tarih ve 25931 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik ile taşıma işleri kavramı ve kapsamı genişletilerek K yetki belgesi, K1-K2 yetki belgeleri  olarak ihdas edilmiştir.  Yurtiçi eşya taşımacılığı Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde üç başlık altında  toplanmış ve bu taşıma şekillerine göre aşağıda tanımlanan Yetki Belgelerinin  alınması zorunluluğu getirilmiştir. 
K YETKİ BELGESİ OLMADAN TAŞIMA YAPMANIN CEZASI 5600  TL DİR. 
SÜRÜCÜLERİN ALMASI GEREKEN BELGELER 
SRC BELGESİ: SRC Belgesi uluslararası  ve yurtiçi yolcu ve yük taşımacılığı yapan kamyon, kamyonet, otobüs ve minibüs  gibi ticari araç kullanan şoförlerin Mesleki Yeterlilik Belgesidir. 
PSİKOTEKNİK BELGESİ: Sağlık bakanlığı  tarafından onaylı kurumlar tarafından kişinin bedensel ve psikolojik durumunun  sürücülük yapmaya elverişli olduğunu, psikolog ve simülatör aletinin vermiş  olduğu rapor ve bu raporun Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanması sonucunda  sahip olacağınız bir belgedir.

K1 Belgesi

Belirli bir zaman tarifesine göre ve/veya belirli bir zaman tarifesine uymaksızın eşya ve yük taşımacılığı yapanlar.

Şahısların kendi adına kayıtlı en az 25 ton istiap haddine haddinde yük taşıma aracı.

Şirket veya kooperatiflerin kendi adına kayıtlı en az 75 ton istiap haddinde yük taşıma aracı ve en az 10.000 YTL. sermaye veya işletme sermayesi.

K2 Belgesi

Taşımacının kendi adına ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt veya taşıtlarla, sadece kendi iştigal konusu ile ilgili yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayanlar.

Şahıs veya şirket olması farkı aranmaksızın kendi adına kayıtlı en az bir adet ticari yük taşıma aracıdır.

K3 Belgesi

Ticari amaç ile yurtiçi ev ve büro eşyası taşımacılığı yapanlar.

Şahıs, taşıma kooperatifi, şirket dahil kendi adına kayıtlı en az 30 ton yük taşıma kapasiteli özel ticari araç ve en az 5.000 YTL. sermaye veya işletme sermayesi.

K YETKİ BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER

  • Başvuru Dilekçesi (Firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacak) Ön Değerlendirme Formu  
  • Taşımacı Gerçek Kişi İse İlgili Kişinin, Tüzel Kişilik ise Firma Ortakları İle Temsili Yetkili Kişinin Adli Sicil Belgesi İle Nüfus Cüzdanı Örnekleri
  • Firmayı Temsil ve İlzama Yetkili Kişi/Kişilerin İmza Sirküleri (Aslı veya noter onaylı suretleri)
  • Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi İle Değişiklikleri Gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya Taşımacı Gerçek Kişi/ Firmanın Kayıtlı Olduğu Esnaf Odası / Ticaret Oda Belgesi (Belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt tarihi, çalışma konusu- iştigali, sermayesi yazılı olacak)
  • Taşımacıya Ait Araçların Trafik ve Tescil Belgelerinin Örnekleri
  • Taşımacının Merkezi Adresine Ait Kira Kontratı veya Tapu Örneği
  • 25.02.2004 Tarihinden Önce Nakliyecilik Faaliyetinde Bulunduğunu Belgeleyen Vergi Dairelerinden Alınmış Yazı,
  • Yetki Belgesi Ücreti İle Taşıt Belgesine Kayıt Edilecek Taşıtların Taşıt Kartları Ücretlerinin İçin Yatırılmış Olduğunu Gösteren Makbuz Asılları (Ücretler Her bölgenin göstereceği hesaplara ,Bakanlık adına yatacaktır.)

Müracaatlar Kara Ulaştırması Bölge Müdürlüklerine Veya Yetki Almış İllerin Ticaret Odası Başkanlıklarına Yapılabilmektedir. 

K2 ve K1 ve K3 yetki belge ücretlerinde uygulanan % 87  oranındaki indirimden yararlanabilmek için il içi taşımacılık yapası ve 3.5 ton altında olması gerekiyor ! 

K2 Yetki Belgesi ve İndirimli Harç Ücretleri
Yetki Belgesi harç bedeli : 5.778,00-YTL.- %87 indirim = 752,00 YTL.
Plaka Başına, Taşıt kartı bedeli : 57,00 YTL.'dir.

K1 Yetki Belgesi ve İndirimli Harç Ücretleri
Yetki Belgesi harç bedeli : 11.556,00-YTL.- %87 indirim = 1.503,00 YTL.
Plaka Başına, Taşıt kartı bedeli : 57,00 YTL'dir.

K3 Yetki Belgesi ve İndirimli Harç Ücretleri
Yetki Belgesi harç bedeli : 5.778,00-YTL.- %87 indirim = 752,00 YTL.
Plaka Başına, Taşıt kartı bedeli : 57,00 YTL.'dir

28.02.2008 de % 87 oranında indirim son tarihidir.

21 Şubat 2008  tarih 26794 sayılı resmi gazetede ilan edildiği üzere ulaştırma bakanlığı hem süreyi uzattı, birtakım istisnalar getirdi ve bu harç bedellerinde indirime gidildi.

Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.Genel ve katma bütçeli dairelerle, il özel idareleri, belediyeler, üniversiteler ve kamu iktisadi teşebbüslerine ait taşıtlarla yapılan ticari olmayan taşımalar.Türk Silahlı Kuvvetlerine ait motorlu taşıt ve bunların römorkları ile yapılan taşımalar.Lastik tekerlekli traktörlerle çekilen römorklarla yapılan taşımalar.Gerçek kişiler adına hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş kamyonet cinsi taşıtlarla yapılan ve hem taşımanın hem de taşınan eşyanın ticari olmadığı taşımalar bu istisnalar içerisindedir.

Ticari amaçla; il sınırları dahilinde yapılan eşya taşımaları ile belediye sınırları ile mücavir alanı içinde yapılan şehir içi eşya taşımalarında kullanılan ve toplam yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen taşıtlarla yapılan taşımalar için 31/7/2009 tarihine kadar yetki belgesi alma şartı aranmaz denilmektedir. Bu durumda olanlar için söz konusu tarihe kadar yetki belgesi ücretinde % 94 oranında indirim uygulanır.

Ticari amaçla olmamak ve sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili olmak kaydıyla; eşya taşımalarında kullanılan ve toplam yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen taşıtlarla yapılan eşya taşımaları için de 31/7/2009 tarihine kadar yetki belgesi alma şartı aranmaz. Bu durumda olanlar için de söz konusu tarihe kadar yetki belgesi ücretinde % 94 oranında indirim uygulanır.

Bu şekilde yetki belgesi alanların/alacak olanların, yetki belgesi eki taşıt belgesine toplam yüklü ağırlığı 3,5 tondan fazla olan taşıt/taşıtlar kaydedilmez. Ancak yetki belgesi alındıktan sonra yetki belgesi eki taşıt belgesine toplam yüklü ağırlığı 3,5 tondan fazla olan taşıtın/taşıtların kaydedilebilmesi için ödenen indirimli yetki belgesi ücreti ile yetki belgesinin indirimsiz ücreti arasındaki farkın ödenmesi ve bu Yönetmeliğin, 12 ile 13 üncü maddelerindeki şartların sağlanması şarttır şeklinde yeni ifadeler de eklendi. ilk defa yetki belgesi alanlardan; K türü dışındaki yetki belgesi sahipleri 31/12/2008 tarihine kadar, K türü yetki belgesi sahipleri ise 31/7/2009 tarihine kadar durumlarını bu Yönetmeliğe uygun hale getirmek zorundadırlar denilmektedir.

Temennimiz piyasaların sıkıntılı dönem geçirdiği şu günlerde sürenin uzatılarak yeni kolaylaştırıcı düzenlemelere gidilmesidir.DİĞER MAKALELER
Misafir MİKROFON
KANDİLLER Prof Dr. Seyit Mehmet ŞEN
Misafir MİKROFON
CANIM GEREDE - Erol ÖZDEMİR
Yunus Baki KOÇAK
Asker Salavatlama
Ferhat ÇETİNOĞLU
Milli Mücadele
Misafir MİKROFON
ÖMRÜMDE BİR GEREDE
Dr.Cihan AVAROĞLU
KARDEŞ REKABETİ İLE BAŞA ÇIKMAK
Kazım ÜNLÜOL
Tasarruf
 
www.gerede.net
Gerede Hakkında Herşey
Bu sitede yayınlanan haber, metin, bilgi, yazı ve resimler izin almadan yayınlanamaz. gerede.net hiçbir kişi, kurum veya siyasi görüşün sitesi değildir. Amacımız Gerede ilçemizi tanıtmak ve Geredelileri kaynaştırmaktır.
E-Posta :  haberlesme@gerede.net