22 Nisan 2018 Pazar
Üyelik
Sayaçlar
5.364.531 ziyaret.
110 aktif ziyaretçi.
Dr.Cihan AVAROĞLU

KIŞ ENFEKSİYONU: BRONŞİYOLİTYurdunönemlibirkısmıbembeyazkarlaraltında.Kışmevsimietkisinigösterdi.Çocuklar, özellikle de biryaşaltındakiçocuklariçinbugünlerinbirönemi de  bronşiyolithastalığınıngörülmesıklığınınartıyorolması.

 

BronşiyolitNedir?

 

İkiyaşaltındakiçocuklarınyaklaşık % 20' sinde, özelliklekışmevsimindegörülen alt solunumyoluhastalığıdır.Bronşağacının en minikhavayoluolanbronşiyolleriniltihaplanarakşişmesi, mukusiledolmasıvesonucundazorlunefesalmaileseyreder. Nedenigenelliklevirüslerdirvetahminedeceğinizgibiantibiyotikkullanılmasınagerekyoktur.

Erkekçocuklardadahasıkgörülür.annesütüalmayan, kalabalıkortamdabulunan, sigaradumanınamaruzkalançocuklardahafazla risk altındadır.

 

BelirtileriNelerdir?

 

Başlangıçtasoğukalgınlığıbelirtileriolanburunakıntısı, hafifateşveöksürükiken,bir- ikigüniçerisindesolunumsayısıveöksürükartmayabaşlar.Hışıltılısolunum, göğüskafesindeçekilme, burunkanatlarındaaçılmagibizorlusolunumbelirtileritabloyaeklenir, kalpatımhızıartar.Geçkalındığındamorarmavesolunumdurmasına bile nedenolabileceğiakıldançıkarılmamalıdır.

 

SeyriniBilmekGerekir

 

Genelliklehastalıkhafifveyaortaşiddetteseyreder. Bir–ikigündeşiddetiartarken, on güniçindebelirtilerazalır, ancaköksürükhaftalarcadevamedebilir. Her şeyinsütlimanolmadığı, bazıçocuklarınyoğunbakımtedavisinegereksinimduyabileceği, hattakomplikasyongelişebileceğinide akıldançıkarmamalıyız. Prematürebebeklerdeise risk dahafazladır.

 

TedavideBilmemizGerekenler

 

Antibiyotik, buhartedavisiveöksürükşuruplarınıntedavideyeriyoktur.Sıvıdesteği, iyibeslenmeveoksijendesteğiisetedavininönemlibirparçasıdır.Ortaveağırbronşiyolitvakalarındabeslenme,solunumsıkıntısınıarttırabilirvegıdalarınbronşlarakaçmasınanedenolabilir.Sıvıdesteğininfazlaolmasıisekalpyetmezliğinitetikleyebilir, buyüzdendikkatliolmakgerekir.

Bronşiyolitte, unutulmamasıgereken, çokçabukortaveağır forma girebileceğivebudurumdaevdedeğil, hastanedetedaviedilmesigerektiğidir.

 

Korunma

 

  - Anne sütüylebeslenmealtınstandarttır.

  - Bebekveçocukolanevdesigaraiçilmesineizinverilmemeli, balkonda bile içilensigaranınçocuklarıetkilediğiunutulmamalıdır. Anne vebabanınsigaraiçmesiisekabuledilemez.

  - Genelhijyenkurallarınadikkatedilmeli, özelliklebumevsimdebebekveçocuklarlakapalıvekalabalıkalanlaragidilmemelidir.

  - Evsıksıkhavalandırılmalıdır.

 

 DİĞER MAKALELER
Şerafettin DAĞYILDIZI
6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Şirket ve Ticaret Erbabına Neler Getiriyor?
Misafir MİKROFON
KANDİLLER Prof Dr. Seyit Mehmet ŞEN
Misafir MİKROFON
CANIM GEREDE - Erol ÖZDEMİR
Misafir MİKROFON
NİYAZİ - Aytaç YILDIRIM
Yunus Baki KOÇAK
Asker Salavatlama
Ferhat ÇETİNOĞLU
SAMİMİYET
Kazım ÜNLÜOL
Eski Defterler.
 
www.gerede.net
Gerede Hakkında Herşey
Bu sitede yayınlanan haber, metin, bilgi, yazı ve resimler izin almadan yayınlanamaz. gerede.net hiçbir kişi, kurum veya siyasi görüşün sitesi değildir. Amacımız Gerede ilçemizi tanıtmak ve Geredelileri kaynaştırmaktır.
E-Posta :  haberlesme@gerede.net