13 Ağustos 2020 Perşembe
Daldallı Kombi Teknik Servisi
0 555 545 7058
Kombi bakım, tamir, makine ile petek yıkama hizmetleri.
Üyelik
Sayaçlar
6.658.008 ziyaret.
27 aktif ziyaretçi.
Dr.Cihan AVAROĞLU

KIŞ ENFEKSİYONU: BRONŞİYOLİTYurdunönemlibirkısmıbembeyazkarlaraltında.Kışmevsimietkisinigösterdi.Çocuklar, özellikle de biryaşaltındakiçocuklariçinbugünlerinbirönemi de  bronşiyolithastalığınıngörülmesıklığınınartıyorolması.

 

BronşiyolitNedir?

 

İkiyaşaltındakiçocuklarınyaklaşık % 20' sinde, özelliklekışmevsimindegörülen alt solunumyoluhastalığıdır.Bronşağacının en minikhavayoluolanbronşiyolleriniltihaplanarakşişmesi, mukusiledolmasıvesonucundazorlunefesalmaileseyreder. Nedenigenelliklevirüslerdirvetahminedeceğinizgibiantibiyotikkullanılmasınagerekyoktur.

Erkekçocuklardadahasıkgörülür.annesütüalmayan, kalabalıkortamdabulunan, sigaradumanınamaruzkalançocuklardahafazla risk altındadır.

 

BelirtileriNelerdir?

 

Başlangıçtasoğukalgınlığıbelirtileriolanburunakıntısı, hafifateşveöksürükiken,bir- ikigüniçerisindesolunumsayısıveöksürükartmayabaşlar.Hışıltılısolunum, göğüskafesindeçekilme, burunkanatlarındaaçılmagibizorlusolunumbelirtileritabloyaeklenir, kalpatımhızıartar.Geçkalındığındamorarmavesolunumdurmasına bile nedenolabileceğiakıldançıkarılmamalıdır.

 

SeyriniBilmekGerekir

 

Genelliklehastalıkhafifveyaortaşiddetteseyreder. Bir–ikigündeşiddetiartarken, on güniçindebelirtilerazalır, ancaköksürükhaftalarcadevamedebilir. Her şeyinsütlimanolmadığı, bazıçocuklarınyoğunbakımtedavisinegereksinimduyabileceği, hattakomplikasyongelişebileceğinide akıldançıkarmamalıyız. Prematürebebeklerdeise risk dahafazladır.

 

TedavideBilmemizGerekenler

 

Antibiyotik, buhartedavisiveöksürükşuruplarınıntedavideyeriyoktur.Sıvıdesteği, iyibeslenmeveoksijendesteğiisetedavininönemlibirparçasıdır.Ortaveağırbronşiyolitvakalarındabeslenme,solunumsıkıntısınıarttırabilirvegıdalarınbronşlarakaçmasınanedenolabilir.Sıvıdesteğininfazlaolmasıisekalpyetmezliğinitetikleyebilir, buyüzdendikkatliolmakgerekir.

Bronşiyolitte, unutulmamasıgereken, çokçabukortaveağır forma girebileceğivebudurumdaevdedeğil, hastanedetedaviedilmesigerektiğidir.

 

Korunma

 

  - Anne sütüylebeslenmealtınstandarttır.

  - Bebekveçocukolanevdesigaraiçilmesineizinverilmemeli, balkonda bile içilensigaranınçocuklarıetkilediğiunutulmamalıdır. Anne vebabanınsigaraiçmesiisekabuledilemez.

  - Genelhijyenkurallarınadikkatedilmeli, özelliklebumevsimdebebekveçocuklarlakapalıvekalabalıkalanlaragidilmemelidir.

  - Evsıksıkhavalandırılmalıdır.

 

 DİĞER MAKALELER
Misafir MİKROFON
KANDİLLER Prof Dr. Seyit Mehmet ŞEN
Misafir MİKROFON
CANIM GEREDE - Erol ÖZDEMİR
Yunus Baki KOÇAK
Asker Salavatlama
Misafir MİKROFON
ÖMRÜMDE BİR GEREDE
Ferhat ÇETİNOĞLU
Merhamet
Kazım ÜNLÜOL
Koronoyla Yaşamak
 
www.gerede.net
Gerede Hakkında Herşey
Bu sitede yayınlanan haber, metin, bilgi, yazı ve resimler izin almadan yayınlanamaz. gerede.net hiçbir kişi, kurum veya siyasi görüşün sitesi değildir. Amacımız Gerede ilçemizi tanıtmak ve Geredelileri kaynaştırmaktır.
E-Posta :  haberlesme@gerede.net