22 Eylül 2020 Salı
Daldallı Kombi Teknik Servisi
0 555 545 7058
Kombi bakım, tamir, makine ile petek yıkama hizmetleri.
Üyelik
Sayaçlar
6.714.408 ziyaret.
18 aktif ziyaretçi.
Yunus Baki KOÇAK

Tarihimize ve Kültürümüze Sahip Çıkalım - 2-Bu incelikleri ayırmak için o eski kültürü yaşayan ve iyi bilen kişiler, bu işi ele almalıdır. Bir meseleyi çok iyi bilseler bile yine de defalarca bir bilene sorarak en güzelini ve en doğrusunu ortaya çıkarmaya çalışılmalıdır. Bu işi araştırırken, en azından 60 yaş üzeri kişilere sorulmalı ve bu meseleler o kişilerle mütalaa edilmeli, yöre farklılıkları dikkate alınmalıdır. Mesela, Karapazar Köyü Gerede'nin bir köyüdür fakat halkı Çamlıdere halkıdır. Örfü âdeti giyimi kuşamı şivesi ile Çamlıdere'lidir. Nuhören, Yakakaya gibi köyler, Gerede'ye bağlıdır fakat halkı Dörtdivan halkıdır. Örfü âdeti geleneği göreneği giyimi kuşamı ve şivesi ile Dörtdivan'lıdır. Bugün Gerede'ye bağlı olmasına aldanmamak lazımdır. Araştırma yaparken de bu inceliklere dikkat etmek gerekmektedir. Gerçi şu an bu köylerimiz, Gerede'ye bağlıdır ve Gerede'nin bir köyüdür. Elbette buraların da örf ve adetlerini şivesini vs. yazmamız lazım. Yazarken bu inceliğe işaret ederek yazmamız gerekir. Bunlar bizim kültürümüzün zenginliğidir. Bunları birbirine karıştırmadan bu zenginliği göstermemiz gerekir… 

Bir kent müzesi kurarak atalarımızdan kalma eşya, alet ve edevat her ne var ise bunlar toparlanıp halkımızın ve ilgililerin istifadesine sunulmalıdır. Har vurup harman savurduğumuz bu kültürel mirasımızdan hiç olmazsa elimizde kalanları olsun değerlendirmesini bilmeliyiz. Bu müzenin bir bölümü de kütüphane ve okuma salonu şeklinde düzenlenip Gerede ve Bolu ile ilgili ne kadar kitap resim belge ve bilgi varsa, bunlar hep bir noktada toparlanıp bir arşiv oluşturulmalıdır. Kitap, bilgi belge, resim gibi geçmişe ait ne varsa hepsi de dijital ortama geçirilmeli ve aynı zamanda bir ilim heyeti teşkil ettirilerek bu bilgi ve belgeler değerlendirilip kitaplaştırılarak halkımız ve gelecek nesillerimiz bu konuda aydınlatılmalıdır. Bolu, Gerede ve diğer ilçelerle ilgili bütün dokümanların bir arada toparlanması; bunların hem daha güzel korunmasına ve hem de araştırmacıların istifadesine sunulması halinde çok güzel eserlerin meydana çıkmasına vesile olacaktır. Bu şekilde geçmişimizle bir köprü kurarak geleceğin aydınlık yarınlarına yelken açmış oluruz. Tabii bu arada geçmişte atalarımızın yaptığı yanlışlardan ibret dersi çıkararak, bizim de aynı yanlışlara düşmemeniz sağlanmalıdır. Atalarımızın yaptığı güzel işler de bize ışık tutmalı, yol göstermelidir. Bunu sağladığımız zaman bileği bükülmez bir bütünlük ve kuvvet içinde çok büyük zorlukları bile çok rahat bir biçimde aşacağımız muhakkaktır. Tek elin nesi var iki elin sesi var, demişler. Bir insan her bilgiye ulaşamaz ama bir heyet çok bilgiye daha kolay ulaşır. Hele bir de bu resmi kurumların desteği ile olursa bu iş daha da kolaylaşacaktır. Çok kişinin elindeki geçmişe ait, eşya, kitap, bilgi ve belgeler yok oldu. Elde kalanlar da gün geçtikçe yok oluyor. Zararın neresinden dönülürse kârdır ve bir an evvel bu işe bir çözüm bulunmalıdır. Kimin elinde geçmişe ait ne varsa toparlanıp değerlendirilmeli ve kaybolmaya yüz tutan kültürümüzü yeniden inşa ederek örnek bir toplum haline gelmeliyiz…  

            Şehir ve köy toplumları birbirinden farklıdır. Şehir toplumu gelişmelere açık, ferdiyetçi bir toplumdur. Köy toplulukları ise kültür bütünlüğünü daha iyi koruyabilen ve birbirleriyle olan bağları ve ilişkileri daha sağlam olan toplumlardır. Günümüzde ise ulaşım araçlarının yaygınlığı, iş imkânlarının fazlalaşması, basın ve yayın organlarının çoğalması köy toplumlarını da şehir toplumları gibi kültüründen uzaklaştırmaya başlamıştır. İnsanların birbirine yakınlığı ve yardımlaşma köy hayatında daha fazladır. Meşru olmayan bir takım işler şehir hayatında daha fazla gözükür. Köy hayatında bu tür şeyler hemen kendini belli ettiği için orada yaşayan toplum bu yanlış hareketi hemen sonlandırır. Kız kaçırma, hırsızlık, iki aile arasındaki anlaşmazlıklar vs. gibi hadiseler çoğu zaman mahkemeye aksetmeden köy ileri gelenleri tarafından çözülürdü. Bizim, atalarımızdan öğreneceğimiz daha çok şeyler var…         

                                                                                                                         25 Ağustos 2014

************************

 DİĞER MAKALELER
Misafir MİKROFON
KANDİLLER Prof Dr. Seyit Mehmet ŞEN
Misafir MİKROFON
CANIM GEREDE - Erol ÖZDEMİR
Misafir MİKROFON
ÖMRÜMDE BİR GEREDE
Ferhat ÇETİNOĞLU
Merhamet
Dr.Cihan AVAROĞLU
GEREDE’DE ÇOCUK OLMAK
Kazım ÜNLÜOL
Koronoyla Yaşamak
 
www.gerede.net
Gerede Hakkında Herşey
Bu sitede yayınlanan haber, metin, bilgi, yazı ve resimler izin almadan yayınlanamaz. gerede.net hiçbir kişi, kurum veya siyasi görüşün sitesi değildir. Amacımız Gerede ilçemizi tanıtmak ve Geredelileri kaynaştırmaktır.
E-Posta :  haberlesme@gerede.net