24 Eylül 2020 Perşembe
Daldallı Kombi Teknik Servisi
0 555 545 7058
Kombi bakım, tamir, makine ile petek yıkama hizmetleri.
Üyelik
Sayaçlar
6.716.886 ziyaret.
18 aktif ziyaretçi.
Yunus Baki KOÇAK

Geçmişten BelgelerDeğerli okurlar,

Gerede geçmişinde yaşananları, geleceğe ışık tutması amacıyla, aşağıda örneğini verdiğim belgelerde olduğu gibi zaman zaman sizlerle paylaşmak istiyorum. Y.B.K.

 

 

 

 

Bolu Vilayeti Yüksek Makamına

T.C.

Bolu Vilayeti

Gerede Kazası

Sayı 447

        238                                 Özü:

Gerede tabakhane civarında yapılması  istenilen cami   H:

 

 

            22/7/939 gün 4396 Vakıflar memurluğu 9166/287 sayılı buyrukların karşılığıdır.

            Gerede'de nufusa nisbeten cami fazladır mevcut camilerden bir çoğu mabede layık şekil ve vaziyette değildir. Bunların hakiki tasnifi ve mabede layık şekle ifrağı lazime'i halde iken on tabak evinden ibaret sarmaye ve geliri az olan bir mahalde yeniden bir cami yapılmasına imkan ve lüzum yoktur. Meslekiyle çok alakası görülmeyen kaza müftüsünün Diyanet İşlerine şöyle bir gösteriş yapabilmek gayesini istihdaf eden yazısı elinde değildir. Bu yolda Belediyeden alınan bir raporla ilişik olarak sunulmuştur. Gereğinin icabedenlere emrü tebliğine müsaade buyurulması arz olunur.

                                                                                                      26/7/939

                                                                                                     Gerede Kaymakamı

                                                                                                     Remzi Batuk

                                                                                                     İmza

 

 

******************************************

 

T.C.                                                                                                                 Gerede

Gerede                                                                                                           26/7/939

Urbaylığı

Sayı: 7271

           142                                  Kaymakamlık Yüksek Katına

 

 

 

 

Geredede on dane cami mevcuttur. Şehrin nüfusu beşbin kişidir. Camilerden iki danesi çarşı içerisinde olup beş vakit namaz kılınmaktadır. Diğerlerinde muntazaman namaz kılınmadığı gibi ancak haftadan haftaya açılır. Bunların temizlik, tenvir ve teshin gibi masrafları daimeleri tahtı teminde değildir.

            Belediyeye tenvirattan birçok borçları vardır, kimse ödememektedir. 3-4 cami müstesna diğerleri tamamiyle bakımsız ve bir mabedde bulunması lazım gelen temizlikten tamamile mahrumdırlar.

            Halk bunlara bakabilecek vaziyette değilken yani mevcudu iyi bakamaz vaziyette iken şehrin (300) metro haricinde ve umumi sıhhatin vekayesi için çıkarılmış tabak hane yanında bir cami inşaasına aklım ermemiştir.

            Evvela burada on dane tabakhane mevcuttur. Bir camii idare edecek daimi varidat temin etmelerine maddeten imkan yoktur.

            Panayırlara gelince senede ancak iki gün cumaya tesadüf eden bir mesele için urada ayruca bir cami yapmasının ne dereceye kadar muvafık olacağını taktir buyurursınız. Esasen cami için tefrik edilmesi düşünülen mahal ve civarına panayırlar için tüçcarı ve iktisadi ehemmiyeti haiz tesisat vücuda getirilmesi belediyeye tekarrür etmiştir.

            Şehrin bu semtinde ve şehrin hemen kenarında ve panayır mahalli ile tabakhanelere (300) metro mesafede bir cami mevcuttur. Şehrin heyeti umumiyyesinin işgal ettiği saha (100) hektar miktarındadır. Bu saha dahilinde on tane cami mevcuttur ki şehrimiz hemen hemen nüfus ve mesahesine nazaran en çok mabedi olan bir memleket sayılabilir.

            Aciz kanaatime göre mevcut camileri bir mabede lazım gelen hörmetin icab ettirdiği şekilde tanzim etmek ve daimi bakımını temin etmek daha hayırlı ve faideli olur.

            Tabaklar büyük sermayeli ve varidatlı insanlar değildir. Bütün tergip ve teşviklerimize rağmen tabakhanelerine hala elektrik ceryanı alamamışlardır. Bu vaziyet muvacehesinde cami yapmak ve daimi masrafını temin etmek gibi bir işi yapmalarına da maddeten imkan göremiyorum. Bilvesile saygılarımı sunarım.

                                                                                                             Belediye Reisi

                                                                                                             İhsan Yalçın.

                                                                                                             İmza      

 DİĞER MAKALELER
Misafir MİKROFON
KANDİLLER Prof Dr. Seyit Mehmet ŞEN
Misafir MİKROFON
CANIM GEREDE - Erol ÖZDEMİR
Misafir MİKROFON
ÖMRÜMDE BİR GEREDE
Ferhat ÇETİNOĞLU
Merhamet
Dr.Cihan AVAROĞLU
GEREDE’DE ÇOCUK OLMAK
Kazım ÜNLÜOL
Koronoyla Yaşamak
 
www.gerede.net
Gerede Hakkında Herşey
Bu sitede yayınlanan haber, metin, bilgi, yazı ve resimler izin almadan yayınlanamaz. gerede.net hiçbir kişi, kurum veya siyasi görüşün sitesi değildir. Amacımız Gerede ilçemizi tanıtmak ve Geredelileri kaynaştırmaktır.
E-Posta :  haberlesme@gerede.net