27 Mayıs 2018 Pazar
Üyelik
Sayaçlar
5.436.340 ziyaret.
26 aktif ziyaretçi.
Yakup KARADAVUT

CAMİ GÖREVLİLERİ ÇALIŞTAYI      YAZ KUR'AN KURSUNDA İZLEDİĞİM METODLAR:

Gerede Ramazan Dede Camii Yaz Kur'an Kursunda Uyguladığım Metotları ve Yaptığım Aktiviteleri Maddeler Halinde Özetlemek İstiyorum:

 

1-Çocuklarımızı "istikbal yıldızımız" kabul edip Kur'an-ı Kerimi, peygamberimizi, duaları ve ilmihal bilgilerini onlara öğretmemin üzerime bir vazife aşkı olarak telakki ederek önce öğrencilerime şık rahleler ve nezih bir ortam hazırladım.

 

2-"Çağın bir gereği olarak" Yaz Kur'an Kursu öğrencilerimle iletişimi koparmamak ve camide yapılan etkinlikleri halkımızla paylaşmak adına bir web sitesi kurmamın bu alandaki başarıma sinerji oluşu (web:www.ramazandedecamii.com)

 

3-Kurs öğrencilerimin ebeveynlerini bizzat arayarak gelmediği, hasta olduğu veya sevinçli olduğu zaman dilimlerinde onların dert veya sürurunu paylaşmak

 

4-Yaz Kur'an Kursundaki esas metodum:  "Severek öğretmek, öğretirken eğlendirmek" .

 

5- Makam, esnaf ve veli ziyaretleri ile doğum günü, sünnet düğünü gibi etkinliklere beraberce iştirak ederek öğrencilerimin özgüven duygusunu geliştirmek.

 

6-Kursumuzu tanıtıcı renkli küçük afişler hazırlayarak öğrencilerimizle iletişimi güçlendirmek.

 

7-Öğrencilerimize kolaylık sadedinden velilerimiz işbirliğiyle gidiş gelişlerde servis imkânı sağlandık.

 

8-Uçurtma şenliği, yarışmalar, geziler ve piknikler gibi sosyal etkinliklerle öğrencilerimin kursta sıkılmadan canlılığını ve devamlılığını sağlamak.

 

9-Motivasyonu ve sosyalleşmelerini güçlendirmek için koro şeklinde kamet, dua ve sureler okutmak

 

10-Etkinliklerimizi haberleştirerek sinerji oluşturmak.

 

11-Öz güvenleri açısından öğrencilerimden oluşturduğum Ramazan Dede İlahi Korosunu sünnet ve mevlid gibi merasimlerde okutmak

 

12-Yetenekli ve güzel sesli öğrencilerimle radyoda ve huzur evinde programlar tertipleyerek bilgilerini halkımızla paylaşmasını öğretmek.

 

13-Öğrenci bilgi ve hatıra defteri oluşturarak kültürel sevgi yumağı oluşturmak.

 

14-Özel kurs forması ile tenis, basket ve futbol maçları kursu monotonluktan proaktif hale çıkarmak.

 

15-Mutlaka tenefüs dakikalarına riayet etmek başarı ve güveni artırmak.

 

16-Beslenme saati tahsis ederek öğrencini rahatlamasını sağlamak.

 

17-Derslerin PC'den sunumlarla, zaman zaman da projeksiyonla yansıtarak veya dua ve sureleri önce benim okumam sonra koro ve solo şeklinde okutma metodum çok etkili oldu. Ahlak, Siyer, İbadet ve İtikat derslerini de öğrenci merkezli işleyişim isabetli oldu,  canlı bir ders işlememize sebep oldu.

 

18-Zaman zaman yaptığım yarışmalarla (Peygamberimize mektup, Sen de Süpersin, Kur'an Okuma, Resim, Fıkra )vs.  ve hediyeler  başarıyı olumlu yönde etkilemek.

 

19- Öğrenci Cami Panosunda etkinliklerimizin sergilenmesi dinamizm getirmek.

 

20-Kursun sonunda öğretme-öğrenci ve veli işbirliği ile sure ve duaların okunduğu, sunumların izlendiği, çeşitli etkinliklerin ve ikramların yapıldığı       "Okuma Bayramlarımızla"   büyük bir sinerji oluşturmak.

Bütün bu uygulama ve kazanımların netice verdiği gözlendi.       

Bilgilerinize arz ederim.            

  HUTBE HAZIRLAMADA YÖNTEM

 Cuma ve Bayram günlerinde camilere gelen müminleri, dinî konularda aydınlatmak üzere hatibin yaptığı konuşmadan ibaret değildir. Hutbe çok ciddi ve ilmi bir iştir. Tabiri caiz ise pilotun uçağı pistten kaldırıp güven içinde yolcuların uçuşunu sağlayarak, tekrar güvenle havaalanına indirmesi misali; hutbe okuyan hatip de bu ustalığı minberde göstermelidir.

 Onun için hutbe yazmak bir sanatsa, okumak ise marifettir. O zaman niçin hutbe okuyacağız? Bu günkü görevi yapmış olmak için değil! Rabbimizin rızası doğrultusunda, o haftanın, o bölgenin en elzem dini konusunu zihinlere ve kalplere en arı, en sağlam, en yapıcı ve en güzel şekilde cemaatle paylaşmak için… Niçin Hutbe yazacağız? Edebiyat yapmak için değil! Katılaşmış yürekler yumuşasın, tıkalı kulaklar açılsın, gönüllere ümit ve rahmet saçılsın diye…

 HUTBE İKİ KISIMDAN OLUŞUR:

*Hutbenin Planı

*Hutbenin Metni 

HUTBE PLANI UNSURLARI:

*Hutbenin Konusu

*Problemi

*Amacı

*Kazanımları

*Temel Niteliği

*Atıf Kaynakları 

HUTBENİN METNİ:

—Girişte problem ve/veya kazanımlara işaret eden cümleler yer alır.

—Problemle ilişkilendirilerek, doğrudan dini kaynağa/dayanağa atıf yapılır.

—Dini kaynaklara atıflar,  ana nitelik (bilgilendirme, ikna etme, duygulandırma) merkezli olarak çeşitlendirilir.

—Günlük hayattan verilecek somut örnek olay ve olgularla konuya açılım kazandırılır. Bu bağlamda tarihsel olaylardan da yararlanılabilir.

—Sonuç kısmında kazanımlar merkezli bir özet yapılabilir.

ETKİLİ BİR HUTBENİN ÖZELLİKLERİ

—Hutbenin konusu, hedef kitlesi ve amacı belli olmalıdır.

—Hutbe uçlarda olanları değil, camiye gelenlerin kültür ve bilgi ortalamasını hesaba katarak yazılmalıdır.

—Hutbe dini ve milli bütünlüğü esas almalıdır.

—Hutbenin dili sade, hitap tarzı samimi, duygulu, heyecan verici, toplumun manevi hastalığını tedavi edici olmalıdır.

—Hutbe ölçülü, yapıcı, sevdirici ve teşvik edici olmalıdır.

—Hutbe doğru yerde, doğru zamanda ve aktüele cevap verecek şekilde seçilmelidir. (Örneğin İktisat Fakültesinin yanında iktisat konulu bir hutbe, ormanı bol bir yerde ağaç dikme konulu bir hutbe şeklinde olmamalıdır.)

—Hutbe insanların dinle olan ilişkisini kolaylaştıran ve ideal insani modelleri ortaya koymalıdır.

—Hutbe toplumsal sorunlara cevap bulmalı, eğitici ve öğretici olmalı, cemaatin ilgi ve ihtiyacını gidermelidir.

—Hutbede ehem (en önemli olan) mühimme (önemli olan) tercih edilmelidir.

—Hutbenin başı ile sonu arasında bir kopukluk olmamalı, hutbeye insicam ve intizam hakim olmalıdır.

—Hutbe haysiyet kırıcı, bölücü, yıkıcı, hiddet, nefret ve şiddeti teşvik etmemelidir.

—Hutbede siyaset ve şahsiyet yapmaktan kaçınılmalı, belli kişi ve kurumlar, öteki dinler ve kültürler hedef alınmamalıdır.

—Hutbe mesnetsiz, sahih bilgiden uzak, kesin bilgiye dayanmayan bilgileri içermemelidir.

—Hutbe zamanın oldukça önem kazandığı günümüzde dinleyene uzun gelmemelidir.

—Hatip minberde jest, mimik ve retoriği çok iyi kullanabilmelidir.

—Hatip hutbeyi kâğıttan ama düzgün, akıcı bir dil ile yerinde, vurgulu ve doğru telaffuzla okumalı, asla irticalen hutbe okumaya gitmemelidir.

—Hatip hutbeyi minbere çıkmadan önce birkaç defa gözden geçirmeli ve mikrofon sistemini usulüne uygun ayarlamalıdır.

—Hutbede kelime, ayet, hadis, atasözleri ve kelam-ı kibarlar doğru telaffuz edilmeli, ayet ve hadislere daha fazla yer verilmelidir.

—Hatip el, kol hareketleri, aşırı bağırma ve çağırmaya gitmemeli, beden dilini doğru kullanabilmelidir.

—Hatip, her şeyi ya ak ya da kara gibi alternatifsiz bırakmamalı, kesin bir hüküm verme durumuna düşmemelidir.

—Hatip hutbede sert, kaba, mahalli şive ve argo kelimelere yer vermemelidir.

—Hatibin ifadeleri açık, net, sade, öz, etkili ve yeteri kadar olmalı, süslü söze gerek duymamalıdır.

—Hatip hutbede artık günümüzde güncelliğini kaybetmiş kelimelere yer vermemelidir.

—Hatip, farklı yönlere çekilmesi ve yanlış anlaşılması mümkün, zihinlerde istifham meydana getirecek söylemlere girmemelidir.

—Camilerinde farklı etnik kökenden cemaati bulunan hatipler, hutbeyi mahalli lisanda özetlemelidir.

—Hatip temiz bir cüppe ve sarık, şık ve düzgün bir kıyafetle cemaatin huzuruna çıkmalıdır.

İstenilen bir hutbe;

— İdealist hatibi, isabetli bir konu seçimini,

—Planlı olmayı ve cemaatin kültür seviyesine dikkat etmeyi,

—İçinde yaşanılan toplumun hassasiyet ve değer yargılarına itinayı,

—Özverili bir çalışmayı, analitik-kritik düşünmeyi, azmi ve samimiyeti,

Netice olarak; Diyanet İşleri Başkanlığımızın toplumu inanç, ibadet ve ahlak konularında aydınlatma göreviyle bağdaşır nitelikte olmasını gerektirir. 

Genel Olarak Camilerde Yapılabilecek Hizmetler:

-         Camilerde Kütüphane oluşturup, "Al götür oku getir" kampanyası yapmak.

-         Cemaati güler yüzle karşılamak ve zaman zaman ikramlarda bulunmak.

 -        İkindi-Yatsı namazı gibi namazlardan sonra 1 ayet veya 1 hadis ve kısa yorumu

-         Çocuklara yönelik camide özel programlar düzenlemek

-         Yetişkinlerle çocukların buluşmasına öncülük etmek

-         Camide, isteğe bağlı olarak cemaatin isminin, telefon numarası ve kan gurubu listesinin oluşturulması böylece sağlık hizmetlerine yardımcı olmak       

-         Halka yönelik "Cami Derslerinin" başlatılması

-         Cemaat üzerine anketler düzenlemek (Kur'an biliyor mu? vb)

 

Düzenleme İsteyen Hizmet Alanları

-          Yazın çocukları camiye çekmek ve devamlılığı sağlamak için Valilik, Müftülük, Milli Eğitim, Halk Eğitim, Nüfus Müdürlüğü, Muhtarlıkların da içinde bulunduğu organizasyon düzenlemek.

-          Kardeş Cami- Kardeş Okul Projesi

-          Camide çocuklara mahsus internet ve kütüphanenin olduğu bir mekân tahsis edilmesi.

-          Camide çeşitli konularda çalıştay, sempozyum düzenlemek.

-          Camide aile rehberliği bürosu kurmak.

 

 

Genel Değerlendirmeler:

-     Caminin sadece namaz kılma yeri olmadığı hatırlanıp, geçmişte olduğu gibi bir çözüm mekânı olduğu,   

-     Her ilde görme engellilere, Kur'an öğretebilecek en az bir öğreticinin olması,

-     Camilerin dış-iç yapısı tarihi dokuyu yansıtan veya modern tarzda estetik görüntülü,    

-     Camilerde ayakta namaz kılamayan kişilere mahsus özel koltuk vs. kaldırılması.  En son çare tabure olmalı.

-     Mevlit merasimlerinde amaç İslam'ı tebliğ ve irşad olmalı! Gösteriye dönüşen davranışlara tevessül edilmemeli.

-     Ezan dinlemek kuvvetli bir sünnettir. Vaaz ederken ezan okunursa, vaazı kesip cemaati ezan dinlemeye teşvik etmek.

-     Televizyon ve İnternetten halk ifsat ediliyorsa bizde bu alanı boş bırakmayıp halkın ihyası için dikkat uyandırıcı programlar yapmak.

-     Cezaevi, hastane, yetiştirme yurtları ve huzur evlerine sistemli bir şekilde çalışmalar olmalı. Yılın belli günlerinde kalmamalı! Her zaman hatırlanmalı.

Sonuç olarak; Bir imam hatip, üslenmiş olduğu misyonun bilincinde olduğu zaman, toplumun kendini nasıl kabullenip önder seçtiğine ve mükemmel işlere vesile olduğuna şahit oluyor.Diyanet İşleri Başkanlığımızın  her zamankinden daha ufuklu ve topluma hizmet üreten konumda olduğunu gördüm. Adeta yeni göreve başlamışçasına hizmet aşkımın ziyadesiyle arttığı bu çalıştayda sizlere aktaracağım kısaca bunlar. Değerli büyüklerime de teşekkürlerimi arz etmek istiyorum:

"Cami Görevlileri Çalıştayı" projemin teşvikinde ve hazırlanmasında kendilerinden veya eserlerinden müstefid olduğum başta Bolu il müftü yardımcısı Sayın Dr. Halil TAŞPINAR hocamıza, Sayın İlçe Müftümüz Şükrü KABUKÇU hocamıza, Sayın Prof. Dr. Bünyamin ERUL hocamıza, Sayın Prof.Dr. Cemal TOSUN, Edebiyat Öğretmenim Sayın Tahir DAĞDEVİREN hocama ve Emekli Halk Eğitim Müdürü Sayın Kazım ÜNLÜOL'hocama, bizleri yetiştiren tüm hocalarıma ve meslektaşlarıma teşekkürlerimi arz ederim…DİĞER MAKALELER
Misafir MİKROFON
KANDİLLER Prof Dr. Seyit Mehmet ŞEN
Misafir MİKROFON
CANIM GEREDE - Erol ÖZDEMİR
Yunus Baki KOÇAK
Asker Salavatlama
Ferhat ÇETİNOĞLU
SAMİMİYET
Ferhat ÇETİNOĞLU
Milli Mücadele
Kazım ÜNLÜOL
Ağacı Sev Yeşili Koru
Dr.Cihan AVAROĞLU
ARAÇ KOLTUĞU NASIL OLMALI
 
www.gerede.net
Gerede Hakkında Herşey
Bu sitede yayınlanan haber, metin, bilgi, yazı ve resimler izin almadan yayınlanamaz. gerede.net hiçbir kişi, kurum veya siyasi görüşün sitesi değildir. Amacımız Gerede ilçemizi tanıtmak ve Geredelileri kaynaştırmaktır.
E-Posta :  haberlesme@gerede.net